• EPB

  EPB - verslaggeving

 • Luchtdichtheid

  Energiezuinig bouwen is luchtdicht bouwen.

  Tot 25 % van de warmte die geproduceerd wordt in de woning vervliegt door kieren en spleten. Daarom is luchtdicht bouwen even belangrijk als isolatie aanbrengen.

  Lees meer...
 • veiligheidscoördinatie

  Wanneer is een veiligheidscoordinator verplicht?

  Lees meer...

Ebico is bevoegd voor de keuring privéwaterafvoer !!

Het Vlaams gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw of verbouwing van een woning een aantal verplichtingen op voor de lozing van het huishoudelijk afvalwater en regenwater.


De aanleg van een gescheiden stelsel voor afval -en hemelwater heeft pas zin wanneer die scheiding ook op privédomein maximaal wordt gerealiseerd. Ook de correcte aansluiting van afvalwater en eventueel hemelwater is van cruciaal belang. Daarom wordt, bij de uitbouw van een gescheiden rioolstelsel, een keuring van de correcte scheiding en aansluiting noodzakelijk.

Ebico is erkend als keurder voor de privéwaterafvoer door Vlario.
Contacteer ons voor meer info of advies.

Lees meer

Waarom Ebico?

Reeds 5 jaar is Ebico thuis in het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie en energieprestatiecertificaten. Deze thema's vragen een specifieke know-how waar u zich door ons kan laten bijstaan.
Ebico is een klein kantoor waar de persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid gegarandeerd is, maar Ebico is groot genoeg om pieken op te vangen en de nodige klantenservice te verzekeren.
Ebico is actief in West - en Oost - Vlaanderen. Voor grotere projecten verplaatsen we ons graag door gans Vlaanderen.
Lees meer...

EPB

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouw en te renoveren woningen, waarvoor een bouwvergunning is verplicht, voldoen aan de EPB regelgeving.
EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat.

Lees meer

Luchtdichtheid

Energiezuinig bouwen is luchtdicht bouwen.
Tot 25 % van de warmte die geproduceerd wordt in de woning vervliegt door kieren en spleten. Daarom is luchtdicht bouwen even belangrijk als isolatie aanbrengen.

Lees meer

Veiligheidscoördinatie

Men is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen zodra er minstens 2 ( onder )aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen op de bouwplaats. Dit is ongeacht de aard ,omvang of de kostprijs van het project.

Lees meer

EPC

Vanaf 1/11/2008 is het energieprestatiecertificaat bij verkoop van residentiële gebouwen verplicht. Bij verhuur van woningen is dit verplicht sinds 1 janurari 2009.

Lees meer