Ebico is bevoegd voor de keuring privéwaterafvoer !!

Ebico is bevoegd voor de keuring privéwaterafvoer !!

Het Vlaams gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw of verbouwing van een woning een aantal verplichtingen op voor de lozing van het huishoudelijk afvalwater en regenwater.


De aanleg van een gescheiden stelsel voor afval -en hemelwater heeft pas zin wanneer die scheiding ook op privédomein maximaal wordt gerealiseerd. Ook de correcte aansluiting van afvalwater en eventueel hemelwater is van cruciaal belang. Daarom wordt, bij de uitbouw van een gescheiden rioolstelsel, een keuring van de correcte scheiding en aansluiting noodzakelijk.

Ebico is erkend als keurder voor de privéwaterafvoer door Vlario.
Contacteer ons voor meer info of advies.