Nieuwe EPB-eisen vanaf 2014

Nieuwe EPB-eisen vanaf 2014

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.


In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.
De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peileis geldt.
Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt de verplichting al voor
werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

Voor meer info of de specifieke eisen voor uw project contacteer Ebico.